Cjenik KOSMEA usluga

Ne podliježe oporezivanju temeljem čl.22 st.1 zakona o PDV.

OSOBLJE ZADRŽAVA PRAVO DA FORMIRA CIJENU U DOGOVORU SA KLJENTOM PREMA UTROŠENOM VREMENU I MATRIJALU. ZAGREB 20.01.2016